Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.

 Warszawa, Marszałkowska 81/23
 01 września 2024 10:00-15:00
Organizator:
 Wolne miejsca: 10
 Prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 600.00 zł
Zapisz się

Program

Plan szkolenia:

1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®

2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®:
- Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
- Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
- Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
- Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
- Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
- Czytanie sylab zamkniętych
- Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
- Samodzielne czytanie tekstów
- Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

3. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania

Prowadzący

Sławka Orłowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy