Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Kinga Łęczycka
Kinga Łęczycka
Specjalizacja:
terapeuta wczesnej interwencji

Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Kinga Łęczycka – absolwentka kierunku logopedia z specjalnością nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów, a także angażując się w wolontariat w Centrum Metody Krakowskiej oraz odbywając liczne praktyki zawodowe. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty „Czytam i liczę”.