Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Kinga Młynarska
Kinga Młynarska
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Mgr Kinga Młynarska – absolwentka kierunku logopedia z specjalnością nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UP Marty Korendo, poświęciła tematyce wpływu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® na rozwój umiejętności słuchowych u dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów oraz odbywając liczne praktyki. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty „Czytam i liczę”.