Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Dorota Lesiuk
Dorota Lesiuk
Funkcje: Fizjoterapia i zaburzenia karmienia
Miasta: Kraków

Dorota Lesiuk - od wielu lat zajmuję się dziećmi w różnych placówkach, początkowo pracowałam w Warszawie (Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących), potem w Krakowie (Zespół „Wczesna pomoc” przy ChSON ”Ognisko”, a następnie Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom). Celem mojej pracy jest stymulacja rozwoju oraz rehabilitacja niemowląt i małych dzieci w oparciu o obserwację ich rozwoju.

Uzyskane wykształcenie pomogło mi w opiece nad moimi trzema synami, a doświadczenie z ich wychowywania przydaje mi się teraz w pracy.

UKOŃCZONE KURSY:

  • NDT-Bobath kurs podstawowy
  • NDT-Baby
  • Strategie diagnostyki i terapii orofacjalnej w świetle koncepcji NDT-Bobath
  • Szkolenie w zakresie masażu Shantala
  • Diagnoza i terapia dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym oraz dziecka z uszkodzonym splotem barkowym
  • Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń
  • Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej

 

Zapisy na fizjoterapię przyjmuje Dominika Kowalik - 514-553-534

dominika@CentrumMetodyKrakowskiej.pl