Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Renata Jedynak-Zimny
Renata Jedynak-Zimny
Funkcje: Terapia
Miasta: Poznań
Telefon: 603 054 549
Adres:
Wysoka 17, 62-030 Luboń
Nad Seganką 6, 60-541 Poznań

Mgr Renata Jedynak-Zimny - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta TUS, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykładowca akademicki. Pracuję w przedszkolu w Poznaniu, prowadzę Centrum wczesnego wspomagania i terapii logopedycznej SY-LAB-KA w Luboniu, oraz Ośrodek edukacji nauczycieli i logopedów TUTOR.

Współpracuję z Unitas Centrum pozytywnej zmiany w Poznaniu, Akademią Nauk Stosowanych w Poznaniu, Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie i WSCKZiU we Wrześni. Organizuję szkolenia dla nauczycieli, wspieram nurt „Budzącej się szkoły”.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową, dzieci z trudnościami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, w swojej pracy opieram się na założeniach Metody Krakowskiej. Specjalizuję się w terapii opóźnionego rozwoju mowy, dysleksji  oraz uczeniu czytania metodą symultaniczno–sekwecyjną.