Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Izabela Rajca
Izabela Rajca
Specjalizacja:
terap. wczesnej interw.

Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Izabela Rajca - absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w przedszkolach, szkołach podstawowych, gabinetach terapeutycznych i wolontariatach w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty "Czytam i liczę".