Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Elżbieta Pokora-Jędrzejczyk
Elżbieta Pokora-Jędrzejczyk
Funkcje: Terapia
Miasta: Szczytno
Telefon: 668-074-072
Adres:
Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Samogłoska
ul. Fryderyka Leyka 32E
12-100 Szczytno

Elżbieta Pokora-Jędrzejczyk - logopeda, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny. Pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, SLI, afazją, wadą słuchu,  dysleksją  oraz stymuluje prawidłowy rozwój dzieci.

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała, pracując na stanowisku logopedy w Szkole Podstawowej im.Karola Wojtyły w Pieckach, Samorządowym Przedszkolu w  Pieckach, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Olsztynie oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Brała  czynny udział w Ogólnopolskim Programie Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu pod nazwą ,,Dźwięki Marzeń’’.

Organizuje spotkania, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki logopedyczno - pedagogicznej, a także wczesnych symptomów nieprawidłowego rozwoju.

Jest autorką pomocy edukacyjnych do ćwiczeń aparatu mowy i nauki czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną.

Napisała kilka scenariuszy interaktywnych przedstawień,       w których gra, angażując dzieci do wspólnej zabawy aktorskiej.

Od 20 lat prowadzi Gabinet Logopedyczno- Pedagogiczny Samogłoska z obecną siedzibą w Szczytnie.

Mówi, że swoją niezwykłą  przygodę zawodową rozpoczęła   w 2013r.,biorąc udział  w szkoleniach z MK w Krakowie, Warszawie i webinarach, a zdobywaną  wiedzę stosuje w codziennej pracy terapeutycznej. Radość i ogromna satysfakcja z osiąganych postępów jej małych przyjaciół sprawiły, że przystąpiła do egzaminu, by uzyskać Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej®.