Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Katarzyna Borys-Piotrowska
Katarzyna Borys-Piotrowska
Funkcje: Terapia
Miasta: Sosnowiec
Telefon: 502 633 625

Mgr Katarzyna Borys-Piotrowska - surdologopeda, logopeda, surdopedagog, oligofreno- pedagog, pedagog przedszkolny, wykładowca akademicki. Absolwentka UP w Krakowie. Właściciel INSERO Centrum logopedyczno-pedagogiocznego, wice prezes do spraw merytorycznych Stowarzyszenia Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę Słyszeć”. Prowadzi terapię dzieci z wadą słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami genetycznymi, z Zespołem Downa, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, z obniżoną sprawnością intelektualną. Prywatnie siostra osoby niesłyszącej. Organizatorka wyjazdów integracyjnych dla dorosłych z wadą słuchu, współorganizatorka turnusów rehabilitacyjnych.