Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wioleta Szafrańska
Wioleta Szafrańska
Funkcje: Terapia
Miasta: Tychy
Telefon: 737 848 475
Adres:
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiem specjalnym, certyfikowanym specjalistą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania w grupie a także terapeutą wczesnej interwencji. Pracuje jako wychowawca w przedszkolu w Tychach, prowadzę terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także grupowe zajęcia wczesnej nauki czytania i matematyki. W swojej pracy opieram się na założeniach Metody Krakowskiej. Specjalizuje się w terapii opóźnionego rozwoju mowy, oraz uczeniu czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną i rozwijaniu kompetencji matematycznych metodą Numicon.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej studiów podyplomowych z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci (uczniów) ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.