Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Karolina Kruk
Karolina Kruk
Funkcje: Terapia
Miasta: Rzeszów

Karolina Kruk – absolwentka kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Swoje umiejętności praktyczne i doświadczenie zdobywała w trakcie studiów podczas licznych praktyk zawodowych, wolontariatu oraz stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod okiem mgr Justyny Wolskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.