Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Katarzyna Stępniak-Gil
Katarzyna Stępniak-Gil
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Katarzyna Stępniak-Gil – absolwentka Wydziału Historycznego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel i wychowawca.

Studia logopedyczne ukończyła w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Pracę dyplomową, dotyczącą studium przypadku pacjentki z alalią, napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo.

Współautorka wielu projektów edukacyjnych, współorganizatorka konkursów i paneli dyskusyjnych
w IPN. Instruktor ds. edukacji i wychowania dzieci w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, autorka licznych warsztatów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci.

Obecnie związana z Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadzi zarówno terapię stałą, jak i turnusy terapeutyczne. Zajmuje się dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą,
z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dziećmi zagrożonymi dysleksją oraz dyslektycznymi, z zespołami genetycznymi.

Prywatnie kobieta hybrydowa, lubi iść pod prąd. Powinna mieć pseudonim „Potrzeba”, bo jest matką wynalazków – dwóch synów i żoną marynarza.