Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Joanna Grzebyk
Joanna Grzebyk
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Mgr Joanna Grzebyk - filolog polski, logopeda, lektor języka polskiego jako obcego. Absolwentka filologii polskiej UJ, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego UJ, absolwentka logopedii UP oraz edukacji wczesnoszkolnej UP. Przez kilka lat pracowała w szkole jako nauczyciel- wychowawca. Warsztat terapeuty doskonaliła podczas praktyk zawodowych i zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu w Centrum Metody Krakowskiej. Uczy cudzoziemców języka polskiego. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.