Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Karolina Pudło
Karolina Pudło
Funkcje: Konsultacje psychologiczne
Miasta: Kraków

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym realizowanym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swój warsztat doskonalę podczas kursów i szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej.

Doświadczenie zdobywałam w trakcie licznych praktyk i wolontariatów w placówkach zajmujących się terapią dzieci i młodzieży. Działałam w stowarzyszeniu zajmującym się wsparciem rodzin osób osadzonych. Pracowałam w przedszkolu terapeutycznym i szkole specjalnej. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zakresie emocji i zachowania.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Główne obszary pracy: radzenie sobie ze stresem, trudności w samoregulacji emocji, brak motywacji, trudności okresu dojrzewania. Pracuję także z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.