Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Joanna Łukasik
Joanna Łukasik
Specjalizacja:
psycholog

Funkcje: Konsultacje psychologiczne
Miasta: Kraków

Mgr Joanna  Łukasik - psycholog, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych. Aktualnie w trakcie szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w trakcie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Metody Krakowskiej®.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, niepłynnością mowy, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, niepełnosprawnością intelektualną, afazją, zaburzeniami  zachowania oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.