Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Kamila Piechota
dr Kamila Piechota
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Dr Kamila Piechota – diagnosta ADOS-2, logopeda, filolog polski, redaktor.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadziła kursy ze „Współczesnej kultury literackiej” w Instytucie Filologii Polskiej UP, w latach 2009-2015 redaktor naczelna wydawnictwa ZamKor, od 2016 r. redaktor w Społecznym Instytucie Wydawniczym ZNAK.

Pracę doktorską poświęciła tematyce kobiet w obozie Auschwitz-Birkenau. Odbyła rozmowy z byłymi więźniami obozu, poznając wolę sensu życia po traumie i siłę oddziaływania słowem na drugiego człowieka. Doświadczenia logoterapii stały się pomostem między pracą naukową a obecną zawodową pasją.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej: alalią, afazją dziecięcą i afazją u dzieci, zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją i zespołami genetycznymi.

Prywatnie otoczona dużą dawką zgiełku i miłości – mężem, synem Kajetanem, córkami: Melą i Miśką, szczeniakiem Ozim i dostojnym brytyjskim Pchlarzem.