Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Agnieszka Starzyńska
Agnieszka Starzyńska
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków
Telefon: 508 609 195

Dr Agnieszka Starzyńska - absolwentka filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej, diagnozy i terapii oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracę dyplomową z logopedii, pt. "Terapia Metodą Krakowską - studium indywidualnego przypadku" pisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Odbyła staż w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją oraz warsztaty Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® dla dzieci w wieku 4,5 do 6 lat. Studentka studiów doktoranckich.