Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera to jednostka kliniczna posiadająca pewną wspólną pulę objawów z autyzmem, ale często błędnie rozumiana jako kontinuum z tym zaburzeniem. Jest osobną jednostką nozologiczną, dzieci z ZA wymagają innych odziaływań terapeutycznych i edukacyjnych niż dzieci z autyzmem. Znacząco rośnie liczba zdiagnozowanych przypadków dzieci z ZA, pojawia się także konieczność opracowania skutecznych zasad terapii i organizacji edukacji.

Podczas szkolenia przedstawione zostanie dymesjonalne rozumienie zespołu Aspergera, które pozwala zobrazować wielowymiarowość i odmienność typów tego zaburzenia.

Omówione zostaną podstawy diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera.

Szczegółowo scharakteryzowane będą zachowania dzieci z zespołem Aspergera w obszarach:

- mowy i komunikacji

- reakcji manipulacyjnych

- specyficznych, fiksacyjnych zainteresowań

- relacji społecznych

- rozwoju manualnego.

Omówiony będzie rozwój mowy dzieci z ZA, ze szczególnym podkreśleniem diagnostycznych cech systemu językowego i komunikacji, pozwalających na wczesnych etapach zauważyć cechy ZA.

Uczestnicy szkolenia poznają także zasady terapii językowej i poznawczej dzieci z zespołem Aspergera oraz skuteczne sposoby komunikacji z osobami z ZA.