Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®! 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.