Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii
Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii

Podczas webinaru przedstawiona zostanie technika dziennika wydarzeń, która polecana i stosowana jest na zajęciach przez terapeutów Metody Krakowskiej. Zostaną omówione nie tylko funkcje dziennika w kształtowaniu systemu językowego, ale także sposoby jego tworzenia. Dzięki zapisom możliwe jest utrwalanie poznanych na zajęciach terapeutycznych form w użyciu i formowanie intencjonalności. Jak pisze J. Cieszyńska-Rożek (2013) „W sytuacji zaburzeń kształtowania się komunikacji językowej lub utrudnionych warunków odbioru mowy, jak to jest w przypadku bilingwizmu, wielojęzyczności czy uszkodzeń słuchu, zespołu Aspergera, spektrum autyzmu, zespołu Downa, konieczna jest możliwość odwołania się do utrwalonej w przestrzeni kartki rozmowy.” Z kolei dziecko, które mówi uczy się porządkować linearnie swoje wypowiedzi, poszerza słownictwo, rozwija umiejętność narracji. Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców, logopedów, nauczycieli.