Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Emisja głosu z elementami logopedii – czyli jak usprawniać wymowę
Emisja głosu z elementami logopedii – czyli jak usprawniać wymowę

1. Ciało a głos – podstawy poprawnej emisji głosu

- ćwiczenia rozluźniające

- prawidłowa postawa

 

2. Oddech w mówieniu.

 

3. Warunki bezpiecznej fonacji.

 

4. „Aby język giętki…” – artykulacja a komunikacja

- ćwiczenia praksji oralnej

- podstawowe zasady poprawnej wymowy

 

5. Mówca aktorem – o roli prozodii w wypowiedzi 

- akcent

- intonacja

- rytm