Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Ewa Zawisza
Ewa Zawisza

Dr Ewa Zawisza - pedagog, logopeda, mediator, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autorka wielu publikacji naukowych. W ramach studiów podyplomowych zdobyła kwalifikacje biegłego sądowego w zakresie diagnozowania rodziny i dziecka, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie polityki i zarządzania oświatą.
Od 1999 roku pracuje z dziećmi z autyzmem, z zespołem Aspergera, z dysleksją, z alalią, z afazją i z nadpobudliwością psychoruchową. W powodzeniem pracuje z nastolatkami z zespołem Aspergera, szczególnie w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego; empatii i teorii umysłu. Diagnozuje również osoby dorosłe w kierunku ASD.
Projektuje i prowadzi warsztaty oraz grupy psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ściśle współpracując z Centrum Metody Krakowskiej.
Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące procesu zmian i adaptacji w biegu życia osób z zespołem Aspergera.

Publikacje

Ewa Zawisza-Wilk

15.00 zł
NowośćPromocja

Ewa Zawisza-Wilk

39.90 zł
29.00 zł
NowośćPromocja

Ewa Zawisza-Wilk

47.90 zł
35.00 zł
NowośćPromocja

Ewa Zawisza-Wilk

102.80 zł
70.00 zł
~ Brak wyników ~