Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Co to znaczy, że moje dziecko jest lewooczne. Jakie może mieć problemy?
Co to znaczy, że moje dziecko jest lewooczne. Jakie może mieć problemy?

Oznacza to, że lewe oko dziecka jest dominujące w odbieraniu bodźców wzrokowych. Nie jest to sytuacja korzystna, gdyż oczy poruszają się wtedy częściej w kierunku od prawej do lewej. U dzieci lewoocznych przeważa prawopółkulowe przetwarzanie informacji według programu przez podobieństwo, co skutkuje trudnościami w: różnicowaniu podobnych liter (p, b, d, g lub n, u, w, m  itd.); układaniu historyjek obrazkowych; składaniu obrazków z części; zapamiętywaniu nazwisk, terminów i nazw geograficznych oraz w przepisywaniu, gdyż dziecko odczytuje znaczenie wyrazu, nie przetwarzając jego obrazu.