Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Co to znaczy, że moje dziecko jest lewouszne. Jakie może mieć problemy?
Co to znaczy, że moje dziecko jest lewouszne. Jakie może mieć problemy?

Oznacza to, że lewe ucho dziecka jest dominujące w odbieraniu bodźców słuchowych zamiast ucha prawego. Nie jest to sytuacja korzystna, gdyż dźwięki pokonują wtedy dłuższą drogę do ośrodka słuchu w prawej półkuli mózgu. To minimalne opóźnienie może skutkować trudnościami w płynnym mówieniu, uczeniu się języków obcych, skupianiu się i rozumieniu przekazów językowych w hałasie oraz poprawnym powtarzaniu i zapamiętywaniu nowych słow czy sekwencji poleceń.