Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Co to znaczy, że moje dziecko ma skrzyżowaną lateralizację. Jakie może mieć problemy?
Co to znaczy, że moje dziecko ma skrzyżowaną lateralizację. Jakie może mieć problemy?

Oznacza to, że dziecko zamiast lateralizacji jednorodnej, czyli dominujących – ręki, nogi, ucha i oka wyłącznie prawych lub lewych, ma lateralizację mieszaną, np. dominujące lewe ucho i oko, ale prawą nogę i rękę. Taka sytuacja nie jest zbyt korzystna dla dziecka i może być przyczyną trudności w nabywaniu języka pisanego i mówionego.