Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Czy moje dziecko może korzystać z edukacyjnych programów komputerowych lub telewizyjnych?
Czy moje dziecko może korzystać z edukacyjnych programów komputerowych lub telewizyjnych?

W przypadku małych oraz zaburzonych dzieci sformułowanie "edukacyjny program komputerowy" jest oksymoronem. Bardzo wyraźnie pokazują to doświadczenia naukowców zarejestrowane w filmie dokumentalnym Telewizja z mlekiem matki, gdzie jedna grupa małych dzieci uczyła się w kontakcie z osobą na żywo, a do innej grupy ta sama osoba i w ten sam sposób wypowiadała się z ekranu tv. Eksperyment ten dobitnie pokazał, że dzieci nie postrzegały rzeczy na ekranie w ten sam sposób, w jaki widziały je w rzeczywistości, w ich mózgach pobudzone były inne ośrodki, a efekt uczenia  – żaden. 

Zwłaszcza w przypadku dzieci zaburzonych należy być bardzo ostrożnym w stosowaniu wszelkich gier i programów, gdyż efekt terapeutyczny może być odwrotny do zamierzonego przez twórcę (może na przykład prowadzić do nasilenia się echolalii).

Ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do uczenia się w kontakcie z drugim człowiekiem, a nie monitorem (!).