Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Dlaczego powinniśmy wykluczyć zabawki dźwiękowe?
Dlaczego powinniśmy wykluczyć zabawki dźwiękowe?

Zabawki w otoczeniu dziecka, zwłaszcza zaburzonego, mają przede wszystkim rozwijać jego motorykę i zdolność zabawy. W zabawkach dźwiękowych na pierwszy plan wybija się natrętny i schematyczny dźwięk, który przesłania inne funkcje zabawki i może stać się źródłem stereotypowych zachowań dziecka. Dzieci o cechach autystycznych często mają zaburzony odbiór dźwięków, co czyni je niewrażliwymi na dźwięki mowy. W takiej sytuacji zabawki dźwiękowe potęgują zamknięcie dziecka na język, utrudniając percepcję mowy.