Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Dlaczego słuchanie reklam jest zabronione dla mojego dziecka?
Dlaczego słuchanie reklam jest zabronione dla mojego dziecka?

Dzieci z problemami autystycznymi są najlepszym "miernikiem" skuteczności oddziaływania reklam na ludzi. Stają się ich zagorzałymi fanami, a teksty i piosenki z reklam są przez nie z łatwością zapamiętywane i z chęcią powtarzane, ale bez zrozumienia (!). Niestety odtworzenia te mają charakter bezmyślnych echolalii, które zamykają dzieci poznawczo i utrudniają naukę komunikacji i języka. Dlatego stanowczo należy separować dzieci od wszelkich reklam zarówno telewizyjnych, jak i radiowych.