Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Gdzie mogę znaleźć wiedzę na temat Metody Krakowskiej?
Gdzie mogę znaleźć wiedzę na temat Metody Krakowskiej?

Podstawowe informacje na temat metody oraz poświęconych jej warsztatów i szkoleń można znaleźć na stronach internetowych: www.szkolakrakowska.pl i www.CentrumMetodyKrakowskiej.pl

Dokładne omówienie podstaw teoretycznych MK oraz jej elementów, a także gotowe propozycje ćwiczeń można znaleźć w następujących książkach:

J. Cieszyńska-Rożek, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2013.

J. Cieszyńska, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Kraków 2011.

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia, Kraków 2012.

J. Cieszyńska, Metody wywoływania głosek, Kraków 2012.