Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Jakie są elementy Metody Krakowskiej?
Jakie są elementy Metody Krakowskiej?

Podstawowe techniki Metody Krakowskiej stosowane w gabinetach terapeutycznych, to:

1. Stymulacja słuchowa

2. Komunikacja ułatwiona - Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne,

3. Manualne Torowanie Głosek

4. Metoda komunikacyjna 

5. Programowanie języka

6. Dziennik wydarzeń

7. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

8. Terapia funkcji wzrokowych

9. Stymulacja funkcji motorycznych

10. Wybór dominującej ręki

11. Stymulacja lewej półkuli mózgu

12. Kształtowanie zachowań społecznych

13. Stymulacja poznania wielozmysłowego - bodźce smakowe,

14. Stymulacja pamięci - pamięć symultaniczna, pamięć sekwencyjna

15. Ćwiczenia kategoryzacji

16. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

17. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)

 

Dzieci, Rodzice i Terapeuci mogą osiągać kolejne sukcesy tylko wtedy, gdy stosowane są WSZYSTKIE elementy terapii.