Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Jakie zajęcia dodatkowe mogą być korzystne dla mojego dziecka, a jakie są dla niego niewskazane?
Jakie zajęcia dodatkowe mogą być korzystne dla mojego dziecka, a jakie są dla niego niewskazane?

Korzystne zajęcia dodatkowe to:

- wszelkie zajęcia na świeżym powietrzu, zwłaszcza zabawy piłką i te, które wymagają wykonywania ruchów naprzemiennych: nauka jazdy na rowerze, na łyżwach, na nartach;

- zajęcia na basenie;

- gry zespołowe, które uczą stosowania się do reguł;

- sztuki walki – uczą nie tylko stosowania się do reguł, ale też szacunku dla przeciwnika;

- zajęcia plastyczne (zwłaszcza dla dzieci, u których pracujemy nad grafopercepcją);

- zajęcia uczące zapamiętywania i wykonywania sekwencji ruchów –  taniec;

- zajęcia teatralne.

Niewskazane:

- zbyt duża ilość zajęć dodatkowych kosztem realizacji programu terapeutycznego i czasu spędzanego z rodzicem;

- zbyt wczesna nauka języków obcych, jeżeli dziecko nie pochodzi z rodziny mieszanej i ma problemy z opanowaniem systemu własnego języka;

- zbyt duża ilość zajęć muzycznych (stymulujących prawą półkulę mózgu) w momencie, gdy dziecko nie mówi i jest w trakcie terapii usprawniającej lewą półkulę;

- zadania w terapii SI lub Metodzie Denissona, które proponują ćwiczenie obu rąk jednocześnie, co może prowadzić do utrwalania niekorzystnej dla dziecka oburęczności;

- nauka języka migowego dla niemowląt, bo przecież chcemy, aby nasze dziecko do nas mówiło, a nie migało.