Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Słyszałem/-łam, że Metoda Krakowska polega głównie na nauce czytania. Czy to prawda?
Słyszałem/-łam, że Metoda Krakowska polega głównie na nauce czytania. Czy to prawda?

Takie jest jedynie stereotypowe widzenie Metody Krakowskiej. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® jest bardzo ważnym, ale nie jedynym elementem metody, na którą składa się także kilkanaście innych technik. Praca z zaburzonym dzieckiem polegająca tylko na nauce czytania jest błędem i nie może być nazywana pracą Metodą Krakowską. Nawet w sytuacji nauczania dzieci z dysleksją powinny być też stosowane w różnym stopniu, pozostałe techniki.