Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - U mojego dziecka zdiagnozowano Zespół Aspergera. Czy to znaczy, że wyrośnie na geniusza?
U mojego dziecka zdiagnozowano Zespół Aspergera. Czy to znaczy, że wyrośnie na geniusza?

Dzieci z Zespołem Aspergera bardzo często mają dobrą pamięć mechaniczną i wybiórcze zainteresowania, co pozwala im na gromadzenie ogromnych ilości danych z wybranej dziedziny. Niestety wcale nie musi się to przekładać na ogólne zdolności intelektualne dziecka. Badania profesor M. Korendo pokazują, że rozkład inteligencji jest wśród dzieci z ZA podobny jak w populacji ogólnej.

Mit wybitnych uzdolnień powoduje, że rodzice zbyt mocno wspierają nietypowe zainteresowania dziecka, co zamyka je poznawczo na inne dziedziny życia i izoluje od rówieśników. Tymczasem bardzo ważne jest, aby w terapii walczyć o harmonijny rozwój wszystkich funkcji poznawczych i motorycznych. Zgromadzona wiedza nie wystarczy, dziecko musi się jeszcze nauczyć ją wykorzystywać i przekazywać.