Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Usłyszałam/-łem, że każde dziecko rozwija się indywidualnie i w swoim tempie. Specjaliści radzą mi poczekać na ustąpienie opóźnień w rozwoju mojego dziecka. Co mam robić?
Usłyszałam/-łem, że każde dziecko rozwija się indywidualnie i w swoim tempie. Specjaliści radzą mi poczekać na ustąpienie opóźnień w rozwoju mojego dziecka. Co mam robić?

To prawda, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, ale nie oznacza to, że jego rozwój może odbywać się w dowolnym tempie. Dla każdego z kamieni milowych rozwoju obowiązują pewne ramy czasowe (np. chodzenie do 14 miesiąca życia, dwuwyrazowe wypowiedzi w 2. roku życia) ich przekroczenie nie powinno wiązać się z dalszym czekaniem na postępy, ale z jak najszybszym wdrożeniem terapii, aby wyrównać opóźnienia. Każde dziecko ma największe szanse na powodzenie terapii w pierwszych 3 latach życia ze względu na dużą plastyczność mózgu w tym okresie.