Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Fundacja
Centrum Metody Krakowsiej
fundacja rycerzy Jedi

Nadrzędnym celem założonej w lipcu 2015 r. Fundacji Rycerzy JEDI jest niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz zaburzeniami rozwoju.

Fundacja Rycerzy JEDI finansuje naukę dzieciom ze schorzeniami oraz zaburzeniami rozwoju takimi jak: autyzm, zespół Downa, zespół Aspergera, afazja dziecięca, alalia. Wspiera działania w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp. Udziela również wsparcia placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, a także niesie pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez, między innymi, fundowanie stypendiów. 

Fundacja podejmuje działania profilaktyczne w dziedzinach: logopedii, psychologii, pedagogiki i wczesnej interwencji terapeutycznej. Rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pomaga w finansowaniu badań i specjalistycznych wizyt lekarskich dzieci, a ponadto dostarcza im żywność, środki higieny i inne artykuły niezbędne do realizacji potrzeb życia codziennego. Zajmuje się również podnoszeniem kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz szerzeniem wiedzy na temat problemów rozwojowych dzieci. 

Fundacja Rycerzy JEDI organizuje i finansuje diagnozy, konsultacje i terapie w dziedzinach: logopedii, psychologii, pedagogiki, psychoterapii i fizjoterapii. Dostarcza środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposaża poradnie i ośrodki specjalistyczne w pomoce do pracy z dziećmi dotkniętymi zespołem Downa, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą i alalią. Prowadzi również akcje szkoleniowe i informacyjne dotyczące zaburzeń rozwojowych dla pedagogów, nauczycieli i rodziców. 

Jeśli chcesz wesprzeć naszą Fundację, o to nasz numer konta

73 1140 2004 0000 3002 7918 5613

inicjatywy
Najnowszy termin: Telefoniczny Dyżur dla Rodziców
Najnowszy termin: Telefoniczny ...

07.06 (piątek) 12:15-13:45 - Izabela Rajca

 

więcej
Telefoniczny Dyżur dla Rodziców
Telefoniczny Dyżur dla Rodziców

26.10 (wtorek) 12.30-14.00 - Aleksandra Parker

więcej
Telefoniczny Dyżur dla Rodziców
Telefoniczny Dyżur dla Rodziców

24.09 (piątek) 12.15-13.45 - Aleksandra Babilec

więcej
Podopieczni

Aktualnie Fundacja Rycerzy JEDI ma pod swoją opieką kilkanaścioro podopiecznych.

Mateusz Pasztyła  Mateusz Pasztyła
Sebastian Pabjan  Sebastian Pabjan
Vincent Marcinkowski  Vincent Marcinkowski
Lena Marcinek  Lena Marcinek
Franciszek Dettloff  Franciszek Dettloff
Dominik Bulzacki  Dominik Bulzacki
Nadia Piedo  Nadia Piedo
Franciszek Poznański  Franciszek Poznański
Wojciech Tybuś  Wojciech Tybuś
Zuzanna Załęska  Zuzanna Załęska
Karolina Żelazowska  Karolina Żelazowska
Wolontariat

Nabór wolontariuszy trwa cały rok.
Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres: 
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl

_________________________________________

Czym się zajmujemy?

Wspieramy dzieci z zaburzeniami rozwoju, przede wszytskim z autyzmem, zespołem Aspergera czy zespołem Downa. Organizujemy spotkania edukacyjne dla Rodziców i rozwojowe warsztaty dla dzieci.Chętnie wspieramy kreatywne autorskie pomysły naszych wolontariuszy. Oferujemy możliwość uczestniczenia w grupowych i indywidualnych zajęciach, odbywających się w Centrum Metody Krakowskiej® lub w domu naszego podopiecznego. 

Kogo szukamy?

Studentów i absolwentów logopedii, pedagogiki i psychologii, osoby uśmmiechnięte, pełne energii i zaangażowane.  

Co oferujemy?

Możliwość zdobycia doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów! Dodatkowo Nasi wolontariusze otrzymują nieograniczony, bezpłaty dostęp do szkoleń organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej®. 

 
Sponsorzy