Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Iwona Simon
Iwona Simon

Iwona Simon – ukończone studia wyższe na UMK w Toruniu, studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz  certyfikowany warsztat w zakresie wykorzystania systemu Numicon w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Oxford University Press w Londynie; Przez wiele lat pracowała i kształciła się w USA zdobywając doświadczenie m.in. w organizacjach non-profit; Od 2012r. związana z  Fundacją Wspierania Rozwoju JA TEŻ, której jest jedną z fundatorek i osób zarządzających; aktywnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i rozwojowych dotyczących osób  z niepełnosprawnością psychoruchową.