Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Jak rozmawiać z rodzicami. Warsztat.
Jak rozmawiać z rodzicami. Warsztat.

Od pełnej współpracy z rodzicami zależą sukcesy terapeutyczne. Nie można jej nakazać, ale można wzbudzić wewnętrzną motywację do działań.

W pierwszej części warsztatu omówione zostaną założenia logoterapii V. Frankla i terapii Gestalt oraz podane warunki przekazywania diagnozy w zależności od różnorodnych sytuacji społecznych i psychologicznych.

W drugiej części słuchacze wezmą udział w dramach, do których scenariusze są przygotowane na podstawie rzeczywistych rozmów z rodzicami.

W podsumowaniu, z wykorzystaniem refleksji osób biorących udział w dramach, określone zostaną warunki rozmowy z matką, ojcem oraz rodzeństwem.