Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Jesienny cykl szkoleń - Metoda Krakowska ®
Jesienny cykl szkoleń - Metoda Krakowska ®

Jesienny Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

1.  20.09.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  21.09.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  21.09.2020 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4.  22.09.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

5.  23.09.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30

6. 23.09.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00

7.  24.09.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8. 24.09.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9.  25.09.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9.00-15:00

10.  26.09.2020 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00