Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Kora wzrokowa - strumień brzuszny i grzbietowy. Relacje z innymi strukturami mózgu.
Kora wzrokowa - strumień brzuszny i grzbietowy. Relacje z innymi strukturami mózgu.