Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii   i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ZOZ MSW w Poznaniu), terapeuta Metody Krakowskiej, twórca Ośrodka Glottoterapii i Glottodydaktyki FAZEON w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afatycznych zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest neurobiologiczne podłoże anomii, czyli zaburzeń aktualizacji nazw pospolitych (nomina appellativa) i własnych (nomina propria). Przebieg procesów nominacyjnych bada zarówno w normie, jak i w patologii  (w afazji, w dyspragmatyzmie, w chorobach otępiennych, w dysleksji).

 

Dyplomy, certyfikaty i stopnie naukowe

  • Certyfikat Zawodowy Nr 01033/15/163/2012 nadany przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy,
  • tytuł neurologopedy, Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004–2005),
  • tytuł logopedy dyplomowanego, Studia Podyplomowe w Zakresie Logopedii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2002–2004),
  • uprawnienia lektora języka polskiego jako obcego, Kurs Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie (2000–2001),
  • doktorat uzyskany w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Leksykologii (2000),
  • magisterium uzyskane w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (1996).