Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaproponowane będą sposoby oceniania umiejętności językowych oraz oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na budowanie systemu języka z uwzględnieniem programu słuchowego i nauki czytania.

W programie szkolenia przewidziane zostały następujące zagadnienia: 

  1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych, z zespołem Downa, dwu/wielojęzycznych.

  2. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego.

  3. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

  4. Etapy programowania języka:

  • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
  • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
  • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
  • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  1. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.