Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Przykłady oddziaływań terapeutycznych w sytuacji różnych zakłóceń i zaburzeń rozwoju (choroby genetyczne, ZA, autyzm (ASD)
Przykłady oddziaływań terapeutycznych w sytuacji różnych zakłóceń i zaburzeń rozwoju (choroby genetyczne, ZA, autyzm (ASD)

Podczas spotkania przedstawione zostaną rezultaty odziaływań terapeutycznych i stymulujących kształtowanie się funkcji poznawczych w stosunku do różnych jednostek klinicznych. Obserwacja postępów lub ich braku pozwala formułować wnioski ogólne i szczegółowe. Spojrzenie personalistyczne umożliwią przykłady, których bohaterami są konkretne dzieci i ich rodzice.