Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka autystycznego
Rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka autystycznego

Niebieskie warsztaty z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

 

Dziecko autystyczne, które poddane jest odpowiedniej stymulacji rozwoju zyskuje szansę znacząco lepszego funkcjonowania poznawczego i językowego, niż rówieśnicy późno zdiagnozowani oraz zyskuje możliwość rozpoczęcia i kontynuowania nauki w systemie edukacyjnym.

Dziecko autystyczne musi nabyć pewne umiejętności społeczne i poznawcze, by mogło być włączone do edukacji powszechnej w grupie. Podczas warsztatów zostanie przekazany zestaw koniecznych umiejętności, które dziecko powinno osiągnąć w kolejnych etapach rozwoju.

Zaburzenia autystyczne manifestują się z indywidualną intensywnością i różną głębokością dlatego podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z ćwiczeniami, celami, zasadami pracy z dzieckiem autystycznym u którego:

- zaobserwowano pierwsze symptomy zaburzenia,

- wypracowano już gotowość do pracy przy stoliku,

- wypracowano gotowość do objęcia dziecka systemem edukacyjnym

 

PLAN:

01.12.2019 r. godz. 9.00-19.00

 

BLOK I.    godz. 9.00-13.00

Interwencja terapeutyczna wobec wczesnych symptomów zaburzeń

autystycznych. Komunikacja niewerbalna. Komunikacja werbalna. Zabawa.

Zachowania społeczne

 

PRZERWA OBIADOWA

 

BLOK II.   godz. 14.00-19.00

Słyszę. Widzę. Mówię. Przygotowanie do pracy stolikowej.Terapia funkcji poznawczych i językowych.

 

02.12.2019 r. godz. 9.00-19.00

 

BLOK III. godz. 09.00-13.00

Praca stolikowa. Trening słuchowy. Trening wzrokowy. Trening

motoryczny. Trening językowy. Techniki pracy terapeutycznej oraz zasady

przenoszenia tych umiejętności na teren środowiska domowego.

 

PRZERWA OBIADOWA

 

BLOK IV. godz. 14.00-19.00

Profil terapeutyczno – edukacyjny w pracy indywidualnej z dzieckiem

autystycznym. Organizacja terapii i nauczania.