Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwój struktur mózgu, Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy.
Rozwój struktur mózgu, Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy.