Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego.
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego.

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego.

Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby stymulacji mechanizmów poznawczych warunkujących lub wspierających budowanie systemu językowego. Przedstawione koncepcje zostaną odniesione do wiedzy neurobiologicznej oraz wiedzy o normie rozwojowej dzieci.

Wśród scharakteryzowanych zagadnień znajdą się m.in.:

  1. Linearność i sekwencyjność
  2. Relacje
  3. Analiza
  1. Linearność i sekwencyjność charakteryzują język zarówno w mowie, jaki i w piśmie. W mowie linearność oznacza następstwo w czasie, w piśmie kolejność w przestrzeni z zachowaniem kierunku od lewej do prawej. Brak umiejętności linearnego przetwarzania/porządkowania bodźców/informacji może oznaczać trudności w budowaniu systemu językowego, przetwarzaniu czasu, organizacji działania, budowania narracji, myśleniu przyczynowo-skutkowym. Przedstawione zostaną sposoby wypracowania sprawności linearnych poprzez trójmodalną stymulację wzrok-słuch-ruch.
  2. Relacje – podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie poświęcona relacjom przestrzennym, czasowym, gradualnym i przyczynowo-skutkowym. Przedstawione zostaną zasady prowadzenia ćwiczeń, typy zadań relacyjnych.
  3. Analiza – scharakteryzowane zostaną sposoby kontroli nad prawidłowym poziomem analizy w proponowanych w terapii zadaniach, typy zadań analitycznych.

Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady ćwiczeń oraz zasady wprowadzania ich do terapii Metodą Krakowską.