Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Stymulacja procesów myślenia
Stymulacja procesów myślenia

 

 

Plan szkolenia:

1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Świata.
7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną etapy wprowadzania ćwiczeń kategoryzacji, myślenia przez analogię i myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem materiałów filmowych.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.