Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu

WEBINAR

Pole wspólnej uwagi jest rozwojowym wyposażeniem każdego człowiek, które u zdrowego dziecka uaktywnia się ok. 9 miesiąca życia. Daje podstawę budowania wielu fundamentalnych sprawności, w tym języka ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia, ale także prawidłowego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Autyzm i zespół Aspergera znacząco zaburzają, czasami całkowicie odbierają, umiejętność  budowania pola wspólnej uwagi. Aby ją przywrócić, a czasami stworzyć, nie wystarczy kierować do dziecka polecenie "patrz na mnie". 

 ONLINE
 13 maj 2020 18:00-20:00
Organizator: Erso
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Justyna Wajda
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Podczas webinaru omówione zostaną sposoby budowania pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.