Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera to jednostka kliniczna posiadająca pewną wspólną pulę objawów z autyzmem, ale często błędnie rozumiana jako kontinuum z tym zaburzeniem. Jest osobną jednostką nozologiczną, dzieci z ZA wymagają innych odziaływań terapeutycznych i edukacyjnych niż dzieci z autyzmem. Znacząco rośnie liczba zdiagnozowanych przypadków dzieci z ZA, pojawia się także konieczność opracowania skutecznych zasad terapii i organizacji edukacji.

Podczas szkolenia przedstawione zostanie dymesjonalne rozumienie zespołu Aspergera, które pozwala zobrazować wielowymiarowość i odmienność typów tego zaburzenia.

Omówione zostaną podstawy diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera.

Szczegółowo scharakteryzowane będą zachowania dzieci z zespołem Aspergera w obszarach:

- mowy i komunikacji

- reakcji manipulacyjnych

- specyficznych, fiksacyjnych zainteresowań

- relacji społecznych

- rozwoju manualnego.

Omówiony będzie rozwój mowy dzieci z ZA, ze szczególnym podkreśleniem diagnostycznych cech systemu językowego i komunikacji, pozwalających na wczesnych etapach zauważyć cechy ZA.

Uczestnicy szkolenia poznają także zasady terapii językowej i poznawczej dzieci z zespołem Aspergera oraz skuteczne sposoby komunikacji z osobami z ZA.

 Warszawa, Marszałkowska 81/23
 29 lis 2021 10:00-15:00
Organizator: R2D2
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Justyna Miłkowska
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 370.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.