Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją

WEBINAR

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii osób dorosłych z afazją. Badania prowadzone od 2008 roku przez dr Annę Siudak potwierdzają ścisły związek między występowaniem deterioracji funkcji poznawczych a zaburzeniami mowy w afazji. Konieczna wydaje się zatem zmiana myślenia o podstawie zaburzeń procesu językowego, gdyż głównym problemem pacjenta z afazją nie jest rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Okazuje się zatem, że obok ustalenia stopnia rozpadu systemu językowego, nieodzowna część diagnozy logopedycznej powinna dotyczyć oceny możliwości kognitywnych chorego. W zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia, obok problemów z mową pojawiać się będą specyficzne trudności poznawcze, których niwelowanie konieczne jest dla odbudowy systemu językowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe techniki obserwacji obszarów zaburzonych oraz sposoby ich terapii skorelowane z możliwościami mentalnymi i ruchowymi chorego. Diagnoza funkcji psychofizycznych warunkujących posługiwanie się mową oparta zostanie na zmodyfikowanym i uwzględniającym specyfikę pacjenta dorosłego szkielecie diagnostycznym prof. Jagody Cieszyńskiej.

 online
 08 lip 2020 18:00-20:00
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Michał Dudek
michal@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690 223 206‬
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Program warsztatów:
  1. Neurobiologiczny obraz afazji. 
  2. Diagnoza afazji u osób dorosłych:  
  3. ocena sprawności funkcji poznawczych warunkujących posługiwanie się mową (dostosowanie do potrzeb osób dorosłych szkieletu diagnostycznego prof. J. Cieszyńskiej),
  4. ustalenie rozpadu umiejętności językowych.
  5. Terapia afazji u osób dorosłych:
  6. techniki restytucji funkcji poznawczych u osób dorosłych,
  7. programowanie języka u pacjentów z afazją.
  8. Analiza materiałów audiowizualnych.

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.