Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Linearność i sekwencyjność według zasad Metody Krakowskiej® - sposoby i cele ćwiczeń.

WEBINAR

Linearność i sekwencyjność to kluczowe cechy języka. Język jest linearny i sekwencyjny zarówno w mowie, jak i w piśmie. Przygotowując dziecko do posługiwania się systemem językowym, należy wypracować umiejętności linearnego odbioru, przetwarzania i nadawania komunikatów. Z linearnością pisma łączy się także uwarunkowana kulturowo kierunkowość. Metoda Krakowska wypracowała sposoby ćwiczenia linearności i sekwencyjności, mające na celu usprawnienie procesu nabywania systemu językowego. Ćwiczenia obejmują trójmodalny układ - wzrok, słuch, ruch.

Podczas webinaru przedstawione zostaną sposoby ćwiczeń linearności i sekwencyjności wraz z rozwojowym i neurobiologicznym ich uzasadnieniem. 

 ONLINE
 07 gru 2020 18:00-20:00
Organizator: TWIN PIGS
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Justyna Wajda
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.