Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Metody badania zagrożenia dysleksją

PLAN SZKOLENIA:

 

  1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych

  2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych

             I.     Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym

             II.    Analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym

             III.    Grafopercepcja

             IV.    Powtarzanie

  1. Zadania diagnostyczne dla trzylatków

  2. Zadania diagnostyczne dla czterolatków

  3. Zadania diagnostyczne dla pięciolatków

  4. Zadania diagnostyczne dla sześciolatków

  5. Ogólny schemat terapii

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można zakupić "Test do badania zagrożenia dysleksją (SWM)" autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej i dr hab. Marty Korendo oraz nasze pomoce w promocyjenej cenie.

 Gdańsk, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Heweliusza 24
 21 paź 2019 09:00-14:00
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Dorota Kołodziejczyk
dorota@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 350.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.