Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Normatywny a zaburzony rozwój dzieci wychowywanych w dwujęzyczności

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

W ostatnich latach narosło wiele mitów wokół zjawiska dwujęzyczności, szczególnie dwujęzyczności dziecięcej. Często występującym nieprawdziwym sądem, który nie znajduje żadnego naukowego i klinicznego potwierdzenia jest pogląd, że rozwój mowy dzieci wychowywanych w dwujęzyczności przebiega całkowicie inaczej niż rozwój mowy dzieci jednojęzycznych. W konsekwencji wielu specjalistom brakuje umiejętności odróżnienia zjawisk typowych dla kształtowania się dwóch systemów językowych od zjawisk odbiegających od normy rozwojowej. 

W związku z tym, że wśród dzieci wychowywanych w dwujęzyczności są takie, które wykazują opóźnienia w nabywaniu mowy, niezwykle ważna staje się wiedza dotycząca etapów rozwoju mowy i kształtowania się dwóch systemów językowych. Znajomość prymarnych i sekundarnych etapów rozwoju dziecka bilingwalnego pozwoli skutecznie diagnozować oraz wcześnie rozpoczynać postępowanie terapeutyczne w sytuacji opóźnionego rozwoju mowy. Ocena językowych umiejętności dziecka wymaga weryfikacji określonej liczby cech oraz jakościowej deskrypcji i eksplikacji.

Podczas webinaru przedstawione zostaną normatywne i nienormatywne zjawiska w rozwoju mowy dzieci wychowywanych w dwujęzyczności. Znajomość tych zjawisk ma wspomóc diagnostów w ocenie kształtowania się dwóch systemów językowych.

 ONLINE
 27 lip 2020 14:00-16:00
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Marzena Błasiak-Tytuła
 Opiekun:
Jakub Cieszyński
jakub@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 507 465 203
 Cena: 100.00 zł
Zapisz się i opłać

Prowadzący

Marzena Błasiak-Tytuła

Dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła - adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą. W Polsce prowadzi zajęcia z dziećmi imigrantów. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy